¥22,000 ¥28,000 ¥28,000 ¥29,000
1K 1K 2K 2K
伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造
¥30,000 ¥30,000 ¥32,000 ¥33,000
1K 1K 1K 2K
伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:木造
¥33,000 ¥33,000 ¥35,000 ¥35,000
1K 2K 2DK 2DK
伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造
¥35,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000
2K 2DK 1K
 30m2 ( 9.07坪 )
1K
 30m2 ( 9.07坪 )
伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄骨鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄骨鉄筋コンクリート造
¥35,000 ¥40,000 ¥40,000 ¥40,000
1K
 30m2 ( 9.07坪 )
2DK 1R
 21m2 ( 6.35坪 )
 
伊敷 構造:鉄骨鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:木造